Значення терміну: Висновок аудитора

Висновок аудитора - Документ:
- містить виражену у встановленій формі думку аудитора про достовірність бухгалтерської звітності і відповідність порядку ведення бухгалтерського обліку вимогам, встановленим нормативними актами;
має юридичне значення для всіх юридичних і фізичних осіб, органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування та судових органів;
- призначений для будь-яких користувачів бухгалтерської звітності економічного суб’єкта