Значення терміну: Вексель

Вексель - Цінний папір, що посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавача сплатити після настання строку певну суму володарю векселя (векселетримачеві)