Значення терміну: Амортизаційні відрахування амортизація зменшуваного залишку

Амортизаційні відрахування амортизація зменшуваного залишку - Нарахування згідно з установленими нормами амортизації основних засобів метод прискореної амортизації основних засобів, при якому сума амортизаційних нарахувань розраховується шляхом множення залишкової вартості об’єкта на початок періоду на норму амортизації