Випробування при прийнятті на роботу. Трудове право.

Не завжди вдається за допомогою тільки співбесіди і тестів повною мірою впевнитись, що працівник впорається з роботою. І, щоб бути переконаним у його відповідності посаді, керівником може встановлюватись випробування.

Слід зазначити, що випробування  - це право керівника, а не обов’язок і, якщо керівник впевнений у компетенції та інших потрібних якостях працівника, можна укласти і звичайний Трудовий договір.
 
Відповідно до ст. 26 КЗпПУ, умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття цього працівника на роботу.
 
У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю, тобто працівник зобов’язаний виконувати всі трудові обов’язки згідно з трудовим договором та не має ніяких обмежень трудових прав.
 
Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: 
 • осіб, які не досягли вісімнадцяти років; 
 • молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; 
 • молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; 
 • осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; 
 • осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи; 
 • осіб, обраних на посаду; 
 • переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
 • осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; 
 • вагітних жінок;
 • одиноких матерів, 
 • які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю; 
 • осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців; 
 • осіб на тимчасові та сезонні роботи; 
 • внутрішньо переміщених осіб. Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.
 
Згідно ст. 27 КЗпПУ передбачено, що строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців.
 
Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.
 
Якщо працівник у період випробування був відсутній на роботі з поважних причин, термін випробування може бути продовжений на відповідну кількість днів. 
 
Випробувальний термін обчислюється в календарних днях.
 
Коли строк випробування закінчить , працівник продовжує працювати і вважається що він пройшов випробування і наступне розірвання договору трудового договору можливе лише на загальних підставах.
 
У разі невідповідності працівника займаній посаді керівник має право звільнити такого працівника протягом строку випробування , письмово попередивши його за три дні згідно ст.28 КЗпПУ.
 
Отже, випробувальний термін – це законний спосіб оформити нового працівника на стажування, але з обов’язковим оформлення кадрової документації та оплатою праці.

Бухгалтерська компанія «Облік» веде бухгалтерію за вас.

Записатись на зустріч

Залиште свої контактні дані і наш менеджер зв'яжеться з вами.